Loading...
VERTROUWENSPERSOON SNTTCVertrouwenspersoon?

Geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag wordt niet getolereerd in onze club, evenmin als het steunen of toelaten van dergelijk gedrag bij anderen. Kom je als lid van SNTTC toch in aanraking met ongewenst gedrag, dan kan je met vragen of klachten hieromtrent terecht bij de vertrouwenspersoon.

Over welk gedrag gaat het?

Pestgedrag kan zich uiten in woorden, gebaren of handelingen, die gedurende een bepaalde tijd plaats hebben. Ongewenst seksueel gedrag is zeer ruim en kan gaan om ongewenste aanrakingen, (on)dubbelzinnige opmerkingen, ongewenste e-mailberichten, gluren, op onrechtmatige manier beeldmateriaal verzamelen of verspreiden, aanranding, verkrachting, enz. Onder geweld verstaan we het psychisch of fysisch lastigvallen, aanvallen, bedreigen of stalken.

De vertrouwenspersoon als laagdrempelig aanspreekpunt.

Aarzel dus niet om naar de vertrouwenspersoon te stappen als je als lid geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, en wacht niet tot de problemen ge�scaleerd zijn.
Misschien denk je dat je klacht banaal is, dat je niet geloofd zal worden of dat het nog erger zal worden als je erover spreekt? Of wil je niet dat degene die je lastigvalt weet dat zijn of haar gedrag jou raakt? Of ben je bang voor escalatie en represailles?
Weet dat je ook met al die vragen bij de vertrouwenspersoon terecht kan, en dat je desgewenst ook anoniem je verhaal kan doen. Zo je wil kan je bij de vertrouwenspersoon ook enkel melding maken van ongewenst gedrag, zonder dat er verdere stappen worden ondernomen.
De vertrouwenspersoon is gebonden door het beroepsgeheim en zal nooit stappen ondernemen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Contactgegevens
Pascal Borry Borry.Pascal@gmail.com
https://www.facebook.com/pascal.borry