Loading...
VertrouwenspersoonGeweld, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd in onze club, evenmin als het steunen of toelaten van dergelijk gedrag bij anderen. Kom je als lid van SNTTC toch in aanraking met ongewenst gedrag, dan kan je met vragen of klachten hieromtrent terecht bij het 'aanspreekpunt persoonlijke integriteit (API)', oftewel de vertrouwenspersoon. Op onze club zijn dat Pascal Borry en Dominiek De Beleyr!Pestgedrag kan zich uiten in woorden, gebaren of handelingen, die gedurende een bepaalde tijd plaats hebben. Ongewenst seksueel gedrag is zeer ruim en kan gaan om ongewenste aanrakingen, (on)dubbelzinnige opmerkingen, ongewenste e-mailberichten, gluren, op onrechtmatige manier beeldmateriaal verzamelen of verspreiden, aanranding, verkrachting enzovoort. Onder geweld verstaan we het psychisch of fysisch lastigvallen, aanvallen, bedreigen of stalken.

Aarzel dus niet om naar één van de vertrouwenspersonen te stappen als je als lid geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag en wacht niet tot de problemen uit de hand gelopen zijn. Misschien denk je dat je klacht banaal is, dat je niet geloofd zal worden of dat het nog erger zal worden als je erover spreekt? Of wil je niet dat degene die je lastigvalt weet dat zijn of haar gedrag jou raakt? Of ben je bang voor escalatie en represailles?

Weet dat je ook met al die vragen bij de vertrouwenspersoon terecht kan en dat je desgewenst ook anoniem je verhaal kan doen. Zo je wil kan je bij de vertrouwenspersoon ook enkel melding maken van ongewenst gedrag, zonder dat er verdere stappen worden ondernomen. De vertrouwenspersoon is gebonden door geheimhouding en zal nooit stappen ondernemen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Pascal Borry
e-mail: borry.pascal@gmail.com

Dominiek De Beleyr
e-mail: dominiek.de.beleyr@gmail.com