Loading...
StatutenOnze club is als vzw een gestructureerde organisatie. Om te bepalen wat mag en wie wat mag doen (uiteraard binnen het wettelijk kader) bestaan er statuten. De statuten zijn de identiteit en grondwet van de vzw. Ze werden opgesteld op maat van onze eigen werking, maar natuurlijk zijn er ook een aantal zaken die verplicht werden opgenomen.

statuten snttc.pdf

Huishoudelijk reglementConform artikel 21 van de statuten van SNTTC vzw vormt het huishoudelijk reglement een aanvulling op de statuten en geeft het een overzicht van de rechten en de plichten van het bestuur en van de leden van de club.

huishoudelijk reglement snttc.pdf